Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sơ đồ quy trình tiến hành sân khấu hoá một tác phẩm văn học

Minh họa, phục vụ cho hoạt động sân khấu hoá tác phẩm văn học

01 tờ tranh minh họa về:

– Sơ đồ hoá quy trình sân khấu hoá một tác phẩm văn học;

– Kích thước (540×790)mm.