Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Cốc đốt

Đun cách thủy; pha, đựng hóa chất, đong dung dịch

93.000 

Mô tả: Cốc đốt

Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 500ml, có vạch chia độ nhỏ nhất 50ml, có miệng rót. Đảm bảo độ bền cơ học.