Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sơ đồ quy trình tiến hành sân khấu hoá một tác phẩm văn học

Minh hoạ, phục vụ cho hoạt động sân khấu hoá tác phẩm văn học

46.000 

Mô tả Sơ đồ quy trình tiến hành sân khấu hoá một tác phẩm văn học

01 tờ tranh minh họa về:
– Sơ đồ hoá quy trình sân khấu hoá một tác phẩm văn học;
– Kích thước (540×790)mm,tranh có dung sai của kích thước là 10mm in trên giấy couche, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).