Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Đàn tranh

Học sinh luyện tập giai điệu

4.290.000 

Mô tả: Đàn tranh

Theo mẫu nhạc cụ thông dụng của Việt Nam, loại đàn tranh cải tiến có trên 17 dây.