Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Đàn Trưng

Học sinh luyện tập giai điệu

358.000 

Mô tả: Đàn Trưng

Theo mẫu nhạc cụ thông dụng của Việt Nam, đàn gồm nhiều ống tre lồ ô hoặc nứa có kích cỡ khác nhau, dùng dùi gõ.