SẢN PHẨM

Dây đích

Dùng để xác định điểm đích đến.

96.000 

Mô tả Dây đích

Dạng sợi, chất liệu bằng vải hoặc tương đương, kích thước rộng 7-10mm, dài 5000- 7000mm