Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Đèn cồn thí nghiệm

Cung cấp nhiệt

81.000 

Đèn cồn thí nghiệm

Thuỷ tinh không bọt, nắp thuỷ tinh kín, nút xỏ bấc bằng sứ. Thân (75mm, cao 84mm, cổ 22mm).