SẢN PHẨM

Video/clip/ phim tư liệu về tác giả Nguyễn Trãi

Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy về tác giả Nguyễn Trãi

Video/clip/phim tư liệu thể hiện nội dung: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp văn học của tác giả Nguyễn Trãi.