Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Đèn cồn

Cung cấp nhiệt

81.000 

Mô tả: Đèn cồn

Thủy tinh không bọt, nắp thủy tinh kín, nút xỏ bấc bằng sứ. Thân (75mm, cao 84mm, cổ 22mm).