Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Điều hòa nhiệt độ hoặc Quạt điện

Ổn định nhiệt độ cho phòng máy và đảm bảo sức khỏe cho giáo viên, học sinh.

40.040.000 

Mô tả Điều hòa nhiệt độ hoặc Quạt điện

Loại thông dụng, đảm bảo đủ công suất cho 01 phòng thực hành