Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Động cơ xăng 4 kỳ và Động cơ xăng 2 kỳ

Minh họa, Khám phá, thực hành

46.000 

Mô tả Động cơ xăng 4 kỳ và Động cơ xăng 2 kỳ

Thể hiện sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ xăng 4 kỳ và động cơ xăng 2 kỳ.
Tranh có kích thước (790×540)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).