SẢN PHẨM

Garo cho tiêm truyền và garo cầm máu

–      Cầm máu và tiêm
–      Chất liệu bằng vải, có thanh gài là cao su
Xuất xứ: Việt Nam

26.000 

Mô tả Garo cho tiêm truyền và garo cầm máu

–      Cầm máu và tiêm
–      Chất liệu bằng vải, có thanh gài là cao su
Xuất xứ: Việt Nam