Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Giấy lọc

Lọc chất rắn

92.000 

Mô tả Giấy lọc

Kích thước Ф125mm độ thấm hút cao.