SẢN PHẨM

Giấy lọc

Đặt vào phễu lọc

92.000 

Mô tả: Giấy lọc

Loại Ф125 mm, sử dụng cho lọc định tính