Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Giấy ráp

Làm sạch bề mặt

5.000 

Mô tả: Giấy ráp

Khổ rộng 200mm ; Độ ráp vừa phải.