Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Hệ Mặt Trời

Mô tả sơ lược cấu trúc của hệ Mặt Trời

80.000 

Mô tả Hệ Mặt Trời

Mô tả sơ lược cấu trúc của hệ Mặt Trời (hình dạng mô phỏng đường chuyển động của 8 hành tinh xung quanh Mặt Trời).
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).