Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Hệ thống điện

Cung cấp điện cho các máy tính và các thiết bị khác

27.170.000 

Mô tả: Hệ thống điện

Hệ thống điện đảm bảo cung cấp ổn định điện áp, đủ công suất cho tất cả các máy tính và các thiết bị khác trong phòng, đồng bộ vả an toàn trong sử dụng.