Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Hướng dẫn thao tác sơ cứu băng bó cho người gãy xương

Quan sát các thao tác sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương

80.000 

Mô tả Hướng dẫn thao tác sơ cứu băng bó cho người gãy xương

Mô tả các thao tác sơ cứu băng bó cho người gãy xương.
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).