Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Kèn phím

Học sinh luyện tập giai điệu, hòa âm

1.183.000 

Mô tả: Kèn phím

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, có 37 phím. Nhạc cụ này có nhiều tên gọi như: melodica, pianica, melodeon, blow-organ, key harmonica, free-reed clarinet, melodyhom,…