SẢN PHẨM

Kính bảo vệ mắt không màu

Bảo vệ mắt người làm thí nghiệm

68.000 

Mô tả: Kính bảo vệ mắt không màu

Nhựa trong suốt, không màu, chịu hóa chất.