Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Kính lúp cầm tay

Thực hành

143.000 

Mô tả Kính lúp cầm tay

Loại thông dụng, độ phóng đại tối đa 10 lần.