Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Kính lúp

HS thực hành, quan sát nấm

32.000 

Mô tả Kính lúp

Loại thông dụng (loại kính lúp cầm tay), độ phóng đại 6x.