Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

La bàn

HS thực hành xác định phương hướng bằng la bàn

55.000 

Mô tả La bàn

– Đường kính la bàn tối thiểu 6cm, nắp nhựa, mặt nhựa.