Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Lược đồ Kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077)

Giúp HS xác định các vị trí diễn ra và diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống trên lược đồ

96.000 

Mô tả Lược đồ Kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077)

– Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện các vị trí diễn ra và diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077). Lược đồ có kèm hình ảnh các vị trí diễn ra cuộc kháng chiến.
– Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.
– Tỷ lệ 1:15.000.000, kích thước (720×1020)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).