Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Lưới chắn bóng

Dùng để chắn bóng trước khu vực sân ném bóng

4.152.000 

Mô tả: Lưới chắn bóng

Chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương, kích thước (5×10)m, mắt lưới 2cm, dây căng lưới dải tối thiểu 25m (loại dây 2 lõi).