Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Một số bệnh phổ biến ở gia cầm

Minh họa, khám phá, nhận biết về một số bệnh phổ biến ở gia cầm.

46.000 

Một số bệnh phổ biến ở gia cầm

Tranh mô tả triệu chứng và bệnh tích một số bệnh phổ biến ở gia cầm: Bệnh gà rù, bệnh cúm gia cầm, bệnh tụ huyết trùng.
Tranh có kích thước (790×540)mm,dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).