Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao

Minh họa, Tìm hiểu, Khám phá

43.000 

Mô tả Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao

Yêu cầu nội dung: tranh về một số loại thủy sản có giá trị kinh tế cao ở nước ta: Cá tra, cá ba sa, cua biển, tôm sú, tôm càng xanh, tôm hùm.
Kích thước tranh (790×540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).