Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể

Đo nhiệt độ cơ thể

198.000 

Mô tả Nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể

Nhiệt kế điện tử, loại thông dụng.