Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Nhiệt kế rượu màu

Đo nhiệt độ

26.000 

Mô tả: Nhiệt kế rượu màu

Có độ chia từ 0°C đến 100°C; độ chia nhỏ nhất 1°C, dài 300mm