SẢN PHẨM

Nhiệt kế

Đo nhiệt độ

26.000 

Mô tả Nhiệt kế

Nhiệt kế rượu. Thang đo 0oC – 100oC, độ chia nhỏ nhất 1oC.