Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Phim tư liệu: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Giúp HS mô tả đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

429.000 

Mô tả Phim tư liệu: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Phim gồm một số đoạn tư liệu giới thiệu nét chính về đời sống vật chất (sản xuất nông nghiệp, ngành nghề thủ công) và nếu được nét chính về đời sống tinh thần (sự đa dạng về văn hóa, lễ hội, phong tục, tập quán) của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Phim (tài liệu/tư liệu/mô phỏng) có thời lượng không quá 3 phút. Hình ảnh và âm thanh rõ nét, độ phân giải full HD (1920×1080), có thuyết mình (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
Phim tư liệu được tích hợp trong USB môn lịch sử