Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Quả bóng chuyền da

Dùng cho hoạt động giảng dạy của giáo viên và tập luyện kĩ thuật, thực hành của học sinh nội dung Bóng chuyền

258.000 

Mô tả: Quả bóng chuyền da

Hình tròn, chất liệu bằng da hoặc tương đương, có chia các múi theo đường khâu, chu vi 650-670mm, trọng lượng 260-280g (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện),