Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Quy trình nhân giống cây trồng

Minh họa, tìm hiểu, khám phá về nuôi cấy mô tế bào.

46.000 

Mô tả Quy trình nhân giống cây trồng

Sơ đồ các bước trong quy trình nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào ở mỗi bước đều có hình ảnh minh họa.
Tranh có kích thước (790×540)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).