Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sơ đồ chu kì tế bào và nguyên phân

Mô tả chu kì tế bào, diễn biến các giai đoạn của quá trình nguyên phân

86.000 

Mô tả: Sơ đồ chu kì tế bào và nguyên phân

Mô tả các giai đoạn của chu kì tế bào, mô tả sự biến đổi NST của các kỳ của quá trình nguyên phân.
Tranh có kích thước (1020×720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).