Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sơ đồ cung phản xạ

Phân tích cung phản xạ.

86.000 

Mô tả: Sơ đồ cung phản xạ

Hình vẽ 1 cung phản xạ (các thụ thể, đường dẫn truyền, mô phỏng phản xạ đáp ứng).
Tranh có kích thước (1020×720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).