Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sơ đồ quy trình nuôi cấy mô tế bào động vật

Xác định quy trình nuôi cấy mô tế bào động vật

86.000 

Mô tả: Sơ đồ quy trình nuôi cấy mô tế bào động vật

Sơ đổ mô tả các bước của quy trình nuôi cấy mô tế bào động vật
Tranh có kích thước (1020×720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).