Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sơ đồ sự nhân lên của virus trong tế bào chủ

Xác định các giai đoạn nhân lên của virus trong tế bào chủ

86.000 

Mô tả: Sơ đồ sự nhân lên của virus trong tế bào chủ

Mô tả các giai đoạn của quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ (Phage T4)
Tranh có kích thước (1020×720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).