Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Xác định con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất

86.000 

Mô tả: Sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Mô tả con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất: vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động, xuất bào, nhập bào.
Tranh có kích thước (1020×720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).