Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần)

Tìm hiểu hình thái cây hạt trần

80.000 

Mô tả Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần)

Tranh hình cây Hạt trần (cây thông) với những đặc đỉểm hình thái cơ bản (rễ, thân, lá, nón); bên cạnh vẽ một cành con mang hai lá với cụm nón đực, nón cái, hạt có cánh.
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).