Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Tranh mô phỏng hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam theo luật mới

Học sinh nhận diện được hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam

105.000 

Mô tả: Tranh mô phỏng hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam theo luật mới

Nội dung tranh phản ánh rõ hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam theo luật mới từ 01/01/2021.
Tranh có kích thước (790×1090) mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).