Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Tranh thể hiện sơ đồ các loại hình thị trường cơ bản

Liệt kê được các loại thị trường

105.000 

Mô tả: Tranh thể hiện sơ đồ các loại hình thị trường cơ bản

Tranh gồm 1 tờ, nội dung phản ánh sơ đồ các loại hình thị trường cơ bản gồm:
– Căn cứ theo đối tượng trao đổi, mua bán cụ thể, có: thị trường hàng hóa, thị trường dịch vụ;
– Căn cứ vào phạm vi các quan hệ, có : thị trường trong nước, thị trường thế giới;
– Căn cứ vào vai trò của các yếu tố được trao đổi, mua bán, có: thị trường tư liệu tiêu dùng; thị trường tư liệu sản xuất;
– Căn cứ vào tính chất và cơ chế vận hành có: thị trường tự do; thị trường có điều tiết; thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo (độc quyền).
Tranh có kích thước (790×1090) mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).