Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Tranh thể hiện sơ đồ hệ thống chính trị Việt Nam. Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam

Học sinh nhận biết đặc điểm, cấu trúc, của bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam

105.000 

Mô tả: Tranh thể hiện sơ đồ hệ thống chính trị Việt Nam. Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam.

Tranh gồm 1 tờ, nội dung tranh phản ánh rõ:
– Sơ đồ hệ thống chính trị ở Việt Nam;
– Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam theo Hiến pháp 2013.
Tranh có kích thước (790×1090) mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).