Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Trao đổi chất ở động vật

Mô tả con đường thu nhận và tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá ở động vật

80.000 

Mô tả Trao đổi chất ở động vật

Mô tả khái quát con đường thu nhận và tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá ở động vật.
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh / ảnh điện tử).