Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Từ trường của Trái Đất

Minh họa từ trường của Trái Đất

80.000 

Mô tả Từ trường của Trái Đất

Mô tả hình ảnh từ trường của Trái Đất.
Tranh có kích thước (1020×720)mm) dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).