Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Video/phần mềm mô phỏng 3D: Mô hình một số mẫu đơn chất và hợp chất

Giới thiệu HS quan sát và hiểu được liên kết cộng hóa trị của một số phân tử và mô hình một số mẫu đơn chất, hợp chất.

858.000 

Mô tả Video/phần mềm mô phỏng 3D: Mô hình một số mẫu đơn chất và hợp chất

Phần mềm 3D mô phỏng mô hình một số mẫu đơn chất và hợp chất (mẫu kim loại đồng; mẫu khí H2 và khí O2; mẫu nước và mẫu muối ăn) cho phép:
– Tương tác phóng đại với các mẫu vật để nhìn thấy đơn chất/hợp chất ở kích thước phân tử/nguyên tử;
– Thấy được sự khác nhau cơ bản giữa hợp chất (các nguyên tử khác nhau) và đơn chất (nguyên tử giống nhau);
– Mô tả liên kết hóa học, sự hình thành liên kết hóa học (liên kết cộng hóa trị của một số phân tử H2; CI2, NH3, H2O, CO2, N2
Video/clip có độ phân giải full HD (1920×1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
Video được tích hợp trong USB môn khoa học tự nhiên