Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Vợt

Luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn Bóng bàn

304.000 

Mô tả Vợt

Loại thông dụng. Vợt tennis có đan dây sẵn (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).