Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Xylophone

Học sinh luyện tập giai điệu

1.631.000 

Mô tả Xylophone

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng. Gồm những thanh kim loại hoặc gỗ (loại có 15 thanh) được gắn với nhau vào giá đỡ, có hai dùi gõ.