SẢN PHẨM

Áo khoác phòng thí nghiệm

Bảo vệ quần áo, cơ thể người làm thí nghiệm

209.000 

Mô tả: Áo khoác phòng thí nghiệm

Bằng vải trắng.