Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bản đồ địa lí tự nhiên khu vực Mỹ Latinh

Giúp HS phân tích được quá trình xác lập và thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

429.000 

Mô tả Bản đồ địa lí tự nhiên khu vực Mỹ Latinh

Phim gồm một số đoạn tư liệu về xác lập và thực thi chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông.
Phim (tài liệu/tư liệu/mô phỏng) có thời lượng không quá 3 phút. Hình ảnh và âm thanh rõ nét, độ phân giải full HD (1920×1080), có thuyết mình (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
Phim mô phỏng được tích hợp trong USB môn lịch sử