Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bản đồ Liên minh châu Âu

Học sinh tìm hiểu về quy mô, mục tiêu và thể chế hoạt động của Liên minh châu Âu

116.000 

Mô tả: Bản đồ Liên minh châu Âu

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:
– Quy mô của EU: Các thành viên EU tính đến năm 2021 (tên nước và năm gia nhập);
– Mục tiêu của EU: Sơ đồ các cơ quan đầu não của EU;
– Thể chế hoạt động của EU: Sơ đồ ba trụ cột của EU theo hiệp ước Maxtrich;
– Ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, các vùng biển;
– Bản đồ phụ: Vị trí EU trên bản đồ châu Âu.
– Kích thước (1090×790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).